Trasporti Speciali Trasporti Speciali

SERVICE LINES

WESTBOUND FCL

Dall'Asia all'Europa

Linee di prodotto

Ex Suzhou Ex Changsha Ex Shenyang Ex Chongqing Ex Changchun Da Cina e Sud Corea * un'Europa *

Tempo di transito

14-16 giorni 16 giorni 18 giorni 16 giorni 19-20 giorni 20-24 giorni

Descrizione

Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce Servizio standard Servizio standard

Linee di prodotto

Da Suzhou un Varsavia / Duisburg Da Incheon a Varsavia Da Shenyang

Tempo di transito

14 giorni 23 giorni 17-18 giorni

Descrizione

Servizio standard Servizio standard Servizio standard

Linee di prodotto

per Suzhou per Shenyang per Chongqing Dall'Europa alla Cina * Dall'Europa al Sud Corea / Giappone

Tempo di transito

14-15 giorni 14-15 giorni 16-18 giorni 16-17 giorni 21-25 giorni

Descrizione

Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce Servizio standard Servizio standard

CIS FCL

Eastbound e Westbound

Linee di prodotto

Da Suzhou a CIS Dalla Cina al CIS Dall'Europa al CIS

Tempo di transito

11-12 giorni 14-15 giorni 14-15 giorni

Descrizione

Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce

CIS LCL

Westbound

Linee di prodotto

Da Suzhou a Mosca

Tempo di transito

12 giorni

Descrizione

Servizio veloce
*China > Suzhou, Shenyang, Changsha, Chongqing, Qingdao, Changchun, Harbin, Dalian, Yingkou, Pechino e Tianjin *Europa> Amburgo, Duisburg, Varsavia e Malaszewicze *Giappone> ​​Kobe e Tokyo *S.Korea > Incheon e Pusan *CIS > Russia ed altre destinazioni in Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirgizistan

EASTBOUND LCL

Ex Europe a Asia

Linee di prodotto

Da Amburgo a Suzhou

Tempo di transito

21 giorni

Descrizione

Servizio standard
Copyright © 2017 | Far East Land Bridge Ltd.
Email: sales@felb.world | Telefono: +43 1 890 63 39 0 Home | Impressum | Termini e Condizioni

WESTBOUND LCL

Ex Asia a Europa

EASTBOUND FCL

Ex Europa a Asia
Import / Export
Import / Export
PL  IT  DE  EN  RU
EASTBOUND FCL Ex Europe to Asia

Linee di prodotto

per Suzhou per Shenyang per Chongqing Dall'Europa alla Cina * Dall'Europa al Sud Corea / Giappone

Tempdi transito

14-15 giorni 14-15 giorni 16-18 giorni 16-17 giorni 21-25 giorni

Descrizione

Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce Servizio standard Servizio standard
EASTBOUND LCL Ex Europe to Asia
WESTBOUND FCL Ex Asia to Europe

Linee di prodotto

Ex Suzhou Ex Changsha Ex Shenyang Ex Chongqing Ex Changchun Da Cina e Sud Corea * un'Europa *

Tempo di transito

14-16 giorni 16 giorni 18 giorni 16 giorni 19-20 giorni 20-24 giorni

Descrizione

Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce Servizio standard Servizio standard
WESTBOUND LCL Ex Asia to Europe

Linee di prodotto

Da Suzhou un Varsavia/  Duisburg Da Incheon a Varsavia Da Shenyang

Tempo di transito

14 giorni 23 giorni 17-18 giorni

Descrizione

Servizio standard Servizio standard Servizio standard

Linee di prodotto

Da Amburgo a Suzhou

Tempo di transito

21 giorni

Descrizione

Servizio standard
CIS FCL Eastbound e Westbound

Linee di prodotto

Da Suzhou a CIS Dalla Cina al CIS Dall'Europa al CIS

Tempo di transito

11-12 giorni 14-15 giorni 14-15 giorni

Descrizione

Servizio veloce Servizio veloce Servizio veloce
CIS LCL Westbound

Linee di prodotto

Da Suzhou a Mosca

Tempo di transito

12 giorni
Description Servizio veloce
*China > Suzhou, Shenyang, Changsha, Chongqing, Qingdao, Changchun, Harbin, Dalian, Yingkou, Pechino e Tianjin *Europa> Amburgo, Duisburg, Varsavia e Malaszewicze *Giappone> ​​Kobe e Tokyo *S.Korea > Incheon e Pusan *CIS > Russia ed altre destinazioni in Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirgizistan

SERVICE LINES

Trasporti Speciali Trasporti Speciali
Email: sales@felb.world | Telefono: +43 1 890 63 39 0 Home | Impressum | Termini e Condizioni
Copyright © 2017 | Far East Land Bridge Ltd.
PL  IT  DE  EN  RU